simulátor

Avorion ke stažení zdarma (download free)

Avorion je oznaÄenĂ­ galaxie, kterou dĂ¡vnĂ© kataklyzma rozervalo a vytvoÅ™ilo zde hyperprostorovĂ© trhliny. JejĂ­ jĂ¡dro je odÅ™Ă­znuto od ostatnĂ­ho prostoru a odsud se do vÅ¡ech ÄĂ¡stĂ­ galaxie rozÅ¡iÅ™uje neznĂ¡mĂ¡ nepÅ™Ă¡telskĂ¡ […]
Rok:
Kategorie:simulátor

Avorion je oznaÄenĂ­ galaxie, kterou dĂ¡vnĂ© kataklyzma rozervalo a vytvoÅ™ilo zde hyperprostorovĂ© trhliny. JejĂ­ jĂ¡dro je odÅ™Ă­znuto od ostatnĂ­ho prostoru a odsud se do vÅ¡ech ÄĂ¡stĂ­ galaxie rozÅ¡iÅ™uje neznĂ¡mĂ¡ nepÅ™Ă¡telskĂ¡ rasa Xsotan. NekoneÄnĂ¡ rozlehlost a procedurĂ¡lnĂ­ generovĂ¡nĂ­ vesmĂ­ru dĂ¡vĂ¡ hrĂ¡Äům absolutnĂ­ volnost v jejich pohybu i konĂ¡nĂ­. KaždĂ½ hrĂ¡Ä zaÄĂ­nĂ¡ na okraji tĂ©to galaxie a do jejĂ­ho stÅ™edu může postupovat sĂ¡m, v online kooperaci nebo se pÅ™idat k nÄ›kterĂ© z mnoha frakcĂ­ Äi aliancĂ­ jako souÄĂ¡st vesmĂ­rnĂ© flotily. HrĂ¡Äům je umožnÄ›no zvolit si vlastnĂ­ roli a osud a vtÄ›lit se do pozice kapitĂ¡na, žoldnĂ©Å™e, obchodnĂ­ka Äi pirĂ¡ta. StavÄ›t mohou nejen vlastnĂ­ kosmickĂ© lodÄ›, ale i celĂ© vesmĂ­rnĂ© stanice a to z nÄ›kolika dostupnĂ½ch zdrojů, kterĂ© lze zĂ­skat těžbou, obchodem Äi drancovĂ¡nĂ­m opuÅ¡tÄ›nĂ½ch a dobytĂ½ch lodĂ­ a zĂ¡kladen. Mezi jednotlivĂ½mi frakcemi bujĂ­ ÄilĂ½ obchod, znesvĂ¡Å™enĂ© aliance se naopak utkĂ¡vajĂ­ v rozsĂ¡hlĂ½ch bitvĂ¡ch o teritoria a suroviny. To vÅ¡e probĂ­hĂ¡ za neustĂ¡lĂ©ho objevovĂ¡nĂ­ novĂ½ch oblastĂ­, kterĂ© odkrĂ½vajĂ­ dalÅ¡Ă­ a dalÅ¡Ă­ nebezpeÄĂ­ a nepÅ™Ă¡telstvĂ­, ale dokĂ¡Å¾ou i odmÄ›nit za postup k jĂ¡dru galaxie.Stáhnout hru Avorion zdarma
KOupit levně hru Avorion na Xzone
KOupit levně hru Avorion na INSTANT-GAMING
Stáhnout češtinu ke hře Avorion zdarma
Stáhnout crack ke hře Avorion zdarma
Stáhnout obal ke hře Avorion zdarma
Stáhnout trailer ke hře Avorion zdarma
Stáhnout obrázky ke hře Avorion zdarma
Stáhnout cheaty ke hře Avorion zdarma
uloz.to - sdílej snadno data

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.