RPG

Weird West ke stažení zdarma (download free)

Weird West je akÄnĂ­ RPG od novĂ©ho studia WolfEye, kterĂ© vÅ¡ak nenĂ­ tvoÅ™eno Å¾Ă¡dnĂ½mi novĂ¡Äky, ale rovnou veterĂ¡ny z Arkane Studios, v jehož Äele stojĂ­ RaphaĂ«l Colantonio, znĂ¡mĂ½ hlavnÄ› dĂ­ky […]
Rok:
Kategorie:RPG

Weird West je akÄnĂ­ RPG od novĂ©ho studia WolfEye, kterĂ© vÅ¡ak nenĂ­ tvoÅ™eno Å¾Ă¡dnĂ½mi novĂ¡Äky, ale rovnou veterĂ¡ny z Arkane Studios, v jehož Äele stojĂ­ RaphaĂ«l Colantonio, znĂ¡mĂ½ hlavnÄ› dĂ­ky Dishonored nebo Prey. V jeho novĂ©m poÄinu se vÅ¡ak pÅ™esuneme na divokĂ½ zĂ¡pad Å™Ă­zlĂ½ notnou dĂ¡vkou temnĂ©ho fantasy a nepůjde ani o first-person AAA hru, jak je zvykem, nĂ½brž o menÅ¡Ă­ titul s izometrickou kamerou, o jehož vydĂ¡nĂ­ se postaralo vydavatelstvĂ­ Devolver Digital. PÅ™Ă­bÄ›h nĂ¡s zavede na divokĂ½ zĂ¡pad, kde vÅ¡ak Å¡erifovĂ© nebojujĂ­ jen s legendĂ¡rnĂ­mi padouchy, ale rovnou s různĂ½mi fantasy monstry. Už tak drsnĂ© prostÅ™edĂ­ je tedy jeÅ¡tÄ› horÅ¡Ă­m mĂ­stem k životu pro běžnĂ©ho smrtelnĂ­ka, nicmĂ©nÄ› naÅ¡e pÄ›tice hrdinů s vlastnĂ­mi pÅ™Ă­bÄ›hy se s neustĂ¡lĂ½m nebezpeÄĂ­m vypoÅ™Ă¡dĂ¡ po svĂ©m, respektive po vaÅ¡em. SvÄ›t je totiž nadmĂ­ru interaktivnĂ­ a jednotlivĂ© pÅ™Ă­bÄ›hy zmĂ­nÄ›nĂ½ch hrdinů se vzĂ¡jemnÄ› ovlivňujĂ­ dle vaÅ¡ich Äinů a rozhodnutĂ­ a ve vĂ½sledku vyĂºstĂ­ do jednoho finĂ¡le. To zajiÅ¡Å¥uje, že každĂ½ průchod hrou je unikĂ¡tnĂ­ a tvůrci cĂ­lĂ­ na vysokou znovuhratelnost v ÄĂ¡steÄnÄ› otevÅ™enĂ©m svÄ›tÄ›. Jak je u tvůrců z Arkane zvykem, i v pÅ™Ă­padÄ› novĂ©ho studia pokraÄujĂ­ v jejich „immersive sim“ zaměřenĂ­. HrĂ¡Äi tak nemusĂ­ Å™eÅ¡it problĂ©my nutnÄ› nĂ¡silĂ­m, ale majĂ­ volnost ve stylu Å™eÅ¡enĂ­ danĂ½ch situacĂ­. Jak již bylo zmĂ­nÄ›no, svÄ›t disponuje velkou interaktivitou a spoustu pÅ™edmÄ›tů lze různĂ½mi způsoby vyuÅ¾Ă­vat, což se tĂ½kĂ¡ pÅ™edevÅ¡Ă­m akÄnĂ­ch soubojů, ale na svĂ© si pÅ™ijdou i milovnĂ­ci stealth postupu. Zde zase nenĂ­ pÅ™ekĂ¡Å¾kou ani izometrickĂ½ pohled, jelikož na spoustu objektů lze vyÅ¡plhat a hledat různĂ© cesty pro postup dĂ¡le. NechybĂ­ ani systĂ©m reputace a možnost zabĂ­t prakticky kohokoliv, na koho ve hÅ™e narazĂ­te, vÄetnÄ› zadavatelů Ăºkolů. Jelikož jde o RPG, nechybĂ­ tak ani různorodĂ© schopnosti pro onu pÄ›tici postav. AÄkoliv schopnosti mĂ¡ každĂ½ unikĂ¡tnĂ­, odemykatelnĂ© perky majĂ­ vÅ¡echny postavy sdĂ­lenĂ©, tudĂ­Å¾ nutĂ­ hrĂ¡Äe i pÅ™emĂ½Å¡let o jejich volbÄ›. Mezi hratelnĂ½mi postavami jsou Jane Bell, což je lovkynÄ› odmÄ›n hledajĂ­cĂ­ svĂ©ho manžela, Cl’erns Qui’g zvanĂ½ Pigman, neboÅ¥ jde o ÄlovÄ›ka promÄ›nÄ›nĂ©ho v prase a spoleÄnost ho vidĂ­ jako zrůdu, Across Waters jakožto jeden z původnĂ­ch obyvatel a ochrĂ¡nce svĂ©ho kmene, Nell Bitterleaf se svou schopnostĂ­ vidÄ›t do budoucnosti a zĂ¡vÄ›rem vlkodlak DesidĂ©rio RĂ­os, kterĂ½ se dokĂ¡Å¾e proměňovat a zĂ­skat tak vĂ½hodu v boji.Stáhnout hru Weird West zdarma
KOupit levně hru Weird West na Xzone
KOupit levně hru Weird West na INSTANT-GAMING
Stáhnout češtinu ke hře Weird West zdarma
Stáhnout crack ke hře Weird West zdarma
Stáhnout obal ke hře Weird West zdarma
Stáhnout trailer ke hře Weird West zdarma
Stáhnout obrázky ke hře Weird West zdarma
Stáhnout cheaty ke hře Weird West zdarma
uloz.to - sdílej snadno data

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.